Regels op school rond het Corona virus

Regels rondom het Corona-virus
Helaas hebben we nog steeds te maken met het Corona-virus in de hele wereld. Dit betekent dat we de maatregelen die we hadden voor de zomervakantie, blijven hanteren. De volgende maatregelen gelden in school:

We hanteren normale schooltijden. De deur gaat open om 8.35 uur en om 8.45 uur beginnen de lessen. Er is een inloop van 10 minuten.
  • Op een schooldag staat er altijd een teamlid bij de deur om de kinderen op te vangen. Het zou fijn zijn als ouders het schoolplein weer snel verlaten.
  • Er mogen geen ouders de school in (uitgezonderd zijn de ouders van de kinderen die net 4 jaar zijn geworden).
  • De kinderen van groep 3 en groep 5a komen via de hoofdingang van Het Gebouw binnen, dit is de ingang naast de bibliotheek, en worden daar om 15.00 uur weer buiten opgehaald.
  • Fysiek (lichamelijk) contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zoveel mogelijk uit de weg gegaan worden.
  • Op school laten we de kinderen veel handen wassen en maken we spullen tussentijds extra schoon. In de lokalen zullen we zo veel mogelijk ventileren.
Thuisblijfregels - gezondheid leerlingen
De school past de richtlijnen van het RIVM streng toe:

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd (tot en met 12 jaar) met alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) mogen naar school. 

Thuisblijven is wel nodig als uw kind:
  • contact heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus en klachten krijgt;
  • deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (dit hoort u via de GGD);
  • ernstig ziek is. Dan belt u met uw huisarts. 
Kinderen tot en met 12 jaar die koorts hebben, benauwd zijn of veel en langer hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Neem contact  op met de huisarts als uw kind ernstige klachten heeft. 

Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij klachten hebben. Zij blijven wel thuis gedurende de quarantaineperiode (10 dagen) als ze een huisgenoot hebben die positief is getest of een huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten. 

Als uw kind elkaar jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de klachten en laat het de leerkracht weten. Het kind mag dan gewoon naar school.

Juffen/meesters
Als leerkrachten verkouden worden, moeten zij zich direct laten testen en thuis wachten op de uitslag. Er zal altijd geprobeerd worden een invaller te vinden, als dit niet lukt, zal er die dag thuisonderwijs (zo veel mogelijk digitaal) worden gegeven. Dit betekent dat de kinderen thuis werken aan school. Op deze manier hopen we dat de lessen voor de kinderen zoveel mogelijk door kunnen gaan.

Trakteren
Vanaf het nieuwe schooljaar mogen kinderen die jarig zijn op hun eigen dag trakteren in de klas. De traktaties moeten wel verpakt zijn.

De kinderen mogen de klassen rond, maar ook de traktaties voor teamleden moet in een verpakking zitten. Op deze manier kunnen we gelukkig alle verjaardagen van de kinderen weer gezellig met elkaar vieren!
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline