Regels op school rond het Corona virus

update: 25 februari 2022

Hieronder nog wat informatie over de versoepelingen na de voorjaarsvakantie. Nu de 1,5 meter afstand houden regel niet meer hoeft, zullen we ouders weer stap voor stap toelaten in school!

Groep 1 en 2
Na de voorjaarsvakantie mogen de ouders van de groepen 1 en 2 meelopen met hun kinderen naar de klas. Dit is niet verplicht. Het mooie van de coronaperiode is dat de kleuters zelf hun spullen en hun jas opbergen. Het is goed om ze dat zelfstandig te laten doen, ook al gaat u als ouder mee naar de klas. Vindt u het niet nodig om mee naar binnen te lopen, dan is dat ook goed. We hebben namelijk veel kleuters, dus om drukte te vermijden vragen wij u niet te lang in de klas te blijven.

Ingang groep 3 en 4
e zijn nog met de beheerder-, toezichthouder van het Gebouw en gemeente in gesprek over de deur die de kinderen van groep 3 en 4 gebruiken om de school binnen te komen. Dit is een prettige ingang, omdat de kinderen dan niet door de gang van basisschool De Singel hoeven te lopen. Omdat het een nooduitgang is weten we nog niet of we die ingang mogen blijven gebruiken als de coronamaatregelen voorbij zijn. Zodra wij dit weten, laat ik het u weten. Als we deze ingang voor groep 3 en 4 mogen blijven gebruiken, zal ik u laten weten of de ouders van groep 3, die dit eventueel willen, mee naar binnen mogen om hun kind naar de klas te brengen. Na de voorjaarsvakantie hoop ik u hier meer informatie over te kunnen geven.

De kinderen van groep 4 t/m 8 blijven zelfstandig naar binnen gaan. Dit gaat zo goed, dat we dit zo willen houden. Er is op de ochtend veel rust in school en de lessen starten hierdoor allemaal op tijd. De kinderen van groep 4 t/m 8 zijn hier zelfstandig genoeg voor.


update: 18 februari 2022
U heeft misschien in de persconferentie al gehoord dat er versoepeld gaat worden.

Voor ons op school geldt:
 • dat we na de voorjaarsvakantie geen mondkapjes meer hoeven te dragen. 
 • de kinderen van groep 6 t/m 8 blijven wel zelftesten meekrijgen naar huis met het advies te blijven testen, 2 keer in de week.
 • de quarantaineduur voor iedereen die besmet is met het coronavirus wordt ingekort van 7 naar 5 dagen. Een kind mag vijf dagen na de positieve testuitslag weer naar school, als het kind ook al minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 • we laten nog geen ouders toe in school tot de voorjaarsvakantie. We gaan dit stap voor stap versoepelen. Suzanne Fallaux laat voor de voorjaarsvakantie weten hoe dit na de vakantie eruit gaat zien.


update: 27 januari 2022
Aanpassingen op de Corona regels n.a.v de persconferentie


De belangrijkste veranderingen zijn: 
- De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels. 
- Leerlingen in het basisonderwijs blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
- Leerlingen in het basisonderwijs die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
- Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
- Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.
- Klassen die momenteel in quarantaine zitten vanwege de aanpassing van de regels mogen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is, soms lukt dit bijvoorbeeld niet door ziekte van de juffen en meesters.
- Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te blijven leven. Ook in de school.
- De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval over een grote cluster van besmettingen met het coronavirus op een school. De maatregelen gaan morgen in, maar de GGD heeft tijd nodig bij het aanpassen van de nieuwe richtlijnen. Hierdoor kan het zijn dat advies van de GGD in de komende dagen anders is dan de actuele berichtgeving van de persconferentie en op Rijksoverheid.nlvrijdag 7 januari 2022

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
 

U hebt vast in de media het goede nieuws al gehoord, de scholen gaan maandag gewoon open.
Dat is heel erg fijn, we zijn blij om alle kinderen maandag weer te verwelkomen op school!

Er gelden dezelfde regels als voor de kerstvakantie (zie hieronder):

- geen ouders in school (behalve van kinderen die net 4 jaar zijn geworden en dan graag met mondkapje op).
- bij verschijnselen zoals verkoudheid, hoesten enz. houdt u uw kind thuis (en laat u uw kind testen).
- mocht er een gezinslid koorts hebben, dan blijven de andere gezinsleden ook thuis.
- de kinderen van groep 6 dragen net als de teamleden een mondkapje in de gangen.
- de kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen aanstaande maandag weer een set zelftesten mee naar huis, het advies is om uw kind 2x per week preventief te testen.
- bij 3 of meer besmettingen in een klas, gaat de klas in quarantaine. 


update: maandag 29 november 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Mogelijk heeft u afgelopen vrijdagavond de persconferentie gevolgd of op andere wijze vernomen wat de nieuwe maatregelen zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. Het goede nieuws is dat de scholen (voorlopig) open blijven! Echter, ook voor de basisscholen gelden extra maatregelen waar we ons aan moeten houden:

- Alle volwassenen en de kinderen van de groepen 6 t/m 8 moeten een mondkapje dragen bij beweging binnen de school. Dus op de gang, in de aula en bij het naar de WC gaan. In de klas op de eigen plaats en/of een andere vaste zitplaats mag het mondkapje af.

- Kinderen blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Ook als er sprake is van milde klachten als een neusverkoudheid of een snottebel! De kinderen laten zich testen bij de GGD. Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' komt hiermee te vervallen waarbij kinderen met milde klachten nog wel naar school mochten. 

- Tevens is het dringende advies om bij de kinderen van de groepen 6 t/m 8 twee keer per week een zelftest af te nemen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid! De testen door de overheid via de school beschikbaar gesteld. 

Dit advies is er ook voor het personeel. Ook voor hen zijn er zelftesten beschikbaar gesteld.

- We zullen zo min mogelijk kinderen van verschillende groepen mixen tijdens de les. Dit betekent dat we het klassen doorbrekend begrijpend lezen tijdelijk stoppen. Maar dat ook klassen als 'de Topklas' en 'de ambitieklas' fysiek tijdelijk stoppen op woensdagmiddag.

Op basis van de persconferentie zien we geen reden om nog andere aanpassingen te doen. We blijven aandacht besteden aan de basismaatregelen (geen handen schudden, regelmatig handen wassen, volwassenen houden 1,5 meter afstand) en de hygiëne.

Wij vragen u de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een mondkapje mee te geven. Zorg dat uw kind(eren) altijd een mondkapje bij zich heeft in de tas of jaszak. Uiteraard zullen we er ook op school uitgebreid met de kinderen over praten.

De volgende regels zijn onveranderd:

Als er binnen 14 dagen drie of meer kinderen in dezelfde groep positief worden getest, dan volgt er voor de hele groep een quarantaine. Vervolgens testen na vijf dagen.
Indien dit aan de orde is, overlegt de school met de GGD en worden ouders geïnformeerd.
De leerkrachten zullen dan online thuisonderwijs geven via Teams. Zij informeren u daar zelf over via SchouderCom.

De school wordt niet meer door de GGD op de hoogte gesteld van positief geteste kinderen.
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om bij de leerkracht(en) te melden indien uw kind(eren) positief getest is/zijn!
Mocht uw kind ook in de privésfeer contact gehad hebben met een besmet persoon, dan krijgt u om die reden een individueel advies van de GGD, dat kan afwijken van het eerdere advies. Het individuele advies is dan leidend!

Aanpassingen op school
 • De kinderen gaan zelf de school in en uit of worden door de leerkracht begeleid. Dit betekent dat ouders niet meer mee de school in mogen voorlopig!
 • Bij de ingang van groep 3 en 4 zal altijd een teamlid de deur opendoen om 8.35 uur. Pas dan mogen de kinderen naar binnen. Halverwege de route zal er weer een teamlid worden ingezet om de kinderen te begeleiden, zoals we het eerder ook al georganiseerd hebben.
 • Buiten op het schoolplein is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg zelf voor voldoende onderlinge afstand. Probeer spoedig weer van het schoolplein weg te gaan.
 • Activiteiten waar normaliter kinderen uit meerdere groepen samen komen, worden aangepast en/of uitgesteld.  Het Sint- en Kerstfeest zullen in aangepaste vorm gaan plaatsvinden. U wordt daarover nog geïnformeerd.
Houd uw kind(eren) thuis en laat het/hen meteen testen als er klachten zijn die passen bij corona zoals:
 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijnhoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak
 
Indien wij bovenstaande klachten op school bij uw kind(eren) constateren, zullen wij u verzoeken het direct op te komen halen. Mocht één van de gezinsleden koorts hebben, dan dient u uw andere kind(eren) ook thuis te houden.

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of via coronatest.nl. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden.

Nogmaals: laat het ons weten indien uw kind(eren) positief getest is/ zijn!

Meer informatie?
Actuele informatie over COVID-19, vindt u op de website van het RIVM.
Klik op de link https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met de GGD op. Bel het landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800 - 1351.
Vragen over regulier bron- en contactonderzoek op 085-0782874
(7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u)
Vragen over kinderen onder de 18 jaar, docenten of pedagogisch medewerkers op 085-0782876
(7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u)
 
Wij rekenen op uw begrip en medewerking om de school een zo veilig mogelijke omgeving te laten zijn voor kinderen, teamleden en uzelf.


Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Suzanne Fallaux
Directeur 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline