De Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep zeer betrokken moeders van kinderen op onze school. Zij zijn de ambassadeurs van basisschool De Viersprong en zorgen ervoor dat datgene wat er leeft onder de ouders, op school bespreekbaar wordt gemaakt. Daarnaast organiseren de ouderraadsleden ook verschillende activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de 3 oktoberviering, de sinterklaasviering, de kerstviering etc.

De ouderraad komt één keer per maand samen om te vergaderen. Op deze vergaderingen wordt er per activiteit besproken wat er gedaan moet worden en worden de bijbehorende taken onderling verdeeld. De leden van de ouderraad zijn tevens klassenmoeder. Dit betekent dat zij ook meegaan met excursies naar bijvoorbeeld een museum, de kinderboerderij of op schoolreis.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat andere moeders geen kans krijgen om mee te helpen op school of mee te kunnen met excursies en/of de schoolreis. Ouders die af en toe zouden willen helpen bij een activiteit die op school plaatsvindt, kunnen zich gewoon aanmelden. Zij hoeven hiervoor geen lid van de ouderraad te zijn.

Bij het schoolreisje en de sportdag bijvoorbeeld zijn er vaak meerdere ouders nodig,  net als bij de organisatie van de kerstviering en de viering van het Suikerfeest. Wij zien graag enthousiaste ouders die actief zijn en mee willen helpen op school.

Wij zijn trots op onze betrokken ouderraad en onze ouders!
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline