Piramide


In de kleuterbouw wordt er veel spelenderwijs geleerd. Omdat we als school voldoen aan de eisen van de Piramide-methode kan De Viersprong zich een Piramideschool noemen. Piramide is een programma voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Ook op de peuterspeelzalen in Leiden-Noord wordt er met Piramide gewerkt.
 
Volgens de Piramide-methode wordt er thematisch gewerkt met onder andere de volgende thema's: wonen, kleding en eigen lijf. Dit leidt tot veel herkenning rondom de manier van werken bij de kinderen die de peuterspeelzalen hebben bezocht. Deze kinderen hebben al eens met de thema's gewerkt, hetgeen erg belangrijk is voor de woordenschat en de taalontwikkeling.  
In de groepen 1 en 2 komen er weer veel nieuwe woorden bij. Interactief voorlezen speelt een belangrijke rol bij het aanbieden en verwerken van de verschillende thema's.

Voor de kinderen die het allemaal nog een beetje moeilijk vinden of die nog niet zo goed durven, is er een onderwijsassistente beschikbaar. De onderwijsassistente wordt echter ook ingezet voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Al spelend leren de kinderen veel, waarbij de basis wordt gelegd voor het latere leren.
Ook de ouders worden veelvuldig betrokken bij de Piramide-methode. Op de dinsdag- en donderdagochtend wordt er een spelinloop georganiseerd, waarbij de ouders van harte welkom zijn om van  8.45 uur tot 9.00 uur met hun kind mee te komen spelen.

Verder geven we de kinderen  elke week een huiswerkmap mee, waarin we u als ouder informeren over het thema dat op dat moment aan de orde is. Het huiswerk bestaat uit het oefenen van de woorden van de week, rekenwerkjes en een verslag van het voorlezen.  
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline