PBS

De Viersprong is een 'PBS-school'
 


Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school bepaalde sociale vaardigheden aanleren, zoals samenwerken, behulpzaamheid en zelfredzaamheid. Daarom hebben wij als school gekozen om te werken met het programma van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).

We zijn duidelijk in wat we van elkaar verwachten. Door middel van 'lessen goed gedrag' worden afspraken in alle klassen op dezelfde manier aangeleerd en kan iedereen binnen de school complimenten aan elkaar uitdelen.

De verwachtingen en afspraken hangen zichtbaar in de lokalen en in de gangen. Deze worden regelmatig met ouders en kinderen besproken.

De kernpunten van PBS zijn:
  • een school brede aanpak vanuit de gedeelde waarden: Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid;
  • de afspraken gelden voor alle leerlingen en alle medewerkers op school;
  • de basiswaarden van de school worden vertaald naar sociaal gedrag;
  • het bieden  van een veilige, positieve leeromgeving;
  • een structurele bekrachtiging (beloning) van gewenst gedrag;
  • duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag;
  • gedragsregistratie en sturing op gedrag; 
  • een actieve samenwerking met de ouders;
  • begeleiding door SWPBS-coach juf Moumia;
  • borging door kwaliteitssysteem en onderzoek.
Binnen ons team houdt een speciale werkgroep (het 'PBS-team') zich bezig met de verdere ontwikkeling van De Viersprong als PBS-school.
SWPBS wordt binnen onze school ondersteund met behulp van de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling van de methode Kwink. Via dit programma leren kinderen omgaan met emoties en gevoelens van zichzelf en van anderen.

                                                                                                            


 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline