Handelingsgericht werken (HGW)


Op De Viersprong wordt bij de meeste vakken op drie verschillende niveaus lesgegeven. Dat betekent dat er op drie niveaus instructie wordt gegeven en dat de leerlingen dus op drie niveaus met de verwerking van de aangeboden stof aan de slag gaan. Per vak wordt er gekeken hoeveel instructie een kind nodig heeft en welke verwerkingsstof het beste aansluit bij het desbetreffende kind.
 

Basisinstructie

Voor de meeste kinderen is de basishoeveelheid aan instructies voldoende. De uitleg van de leerkracht is voor hen voldoende om vervolgens zelfstandig, of met beperkte aansturing, aan de slag te kunnen met hun verwerkingsopdracht.
 

Verlengde instructie

Er zijn ook leerlingen voor wie er net iets meer nodig is dan alleen de basisinstructie. Zij hebben extra instructie nodig, wat verlengde instructie wordt genoemd. Dit bestaat uit extra begeleiding van de leerkracht. Na de reguliere instructie in de klas zal de leerkracht deze begeleiding in een klein groepje aan díe kinderen verzorgen voor wie dit nodig is.
De nadruk wordt hierbij gelegd op het versterken van de basiskennis en -vaardigheden. Het is mogelijk dat de leerkracht deze kinderen ook extra begeleiding geeft op andere momenten of dat deze kinderen met bepaalde stof door een andere leerkracht of tutor worden geholpen. Dit alles wordt geheel planmatig uitgevoerd, zodat duidelijk zichtbaar wordt of de aanpak het gewenste effect heeft.
 

Verkorte instructie

Natuurlijk zijn er ook kinderen die in staat zijn te werken, zich kennis en vaardigheden eigen te maken met een (zeer) beperkte hoeveelheid instructie. Waar het mogelijk is, passen we voor hen de hoeveelheid instructie en de hoeveelheid verwerkingsstof aan. De tijd die voor deze leerlingen overblijft, kunnen zij vervolgens gebruiken voor extra en meer uitdagende opdrachten, die zowel verdiepend, als ook verbredend zijn. Op deze manier worden ook zij op hun eigen niveau uitgedaagd, waardoor zij zich niet snel in de groep zullen vervelen.


Vaak is er in een gebruikte methode al ruimte gereserveerd om op drie niveaus les te geven. Daarnaast gebruiken we ook extra materialen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline