Leerplicht


De leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht zijn om vanaf en tot een bepaalde leeftijd naar school te gaan. Dit is zo geregeld omdat ieder kind recht heeft op onderwijs.

De leerplicht wordt geregeld in de Leerplichtwet 1969. In Nederland zijn kinderen officieel leerplichtig vanaf hun vijfde levensjaar, maar in de praktijk gaan vrijwel alle kinderen naar school vanaf het moment dat zij vier jaar worden.

Sinds 2007 geldt de volledige leerplicht tot 18 jaar voor jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald. Hiermee wordt een diploma  bedoeld op minimaal MBO-niveau 2 of minimaal Havo of VWO.
 
leeftijd     status     soort organisatie/onderwijs
16 -18 jaar     kwalificatieplicht      voortgezet onderwijs 
12 -16 jaar     leerplicht      voortgezet onderwijs
  4 -12 jaar     leerplicht     basisonderwijs
    0 - 4 jaar         facultatief      kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline