Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad en bestaat uit een afvaardiging van ouders en medewerkers van de school. De MR komt ongeveer iedere zes weken bij elkaar.

Tijdens een vergadering van de MR worden er zowel formele als praktische zaken besproken. Zo kunnen ouders en leerkrachten samen meedenken over beleid in de school.

De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Bij de MR-vergaderingen is ook de directeur van de school aanwezig om stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Meer over de rechten van de MR kunt u vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

2024:

2024-1-22 Notulen MR vergadering


2023:

2023-11-20 Notulen MR vergadering

2023-9-25 Notulen MR-vergadering

2023-3-14 Notulen MR vergadering

2023-1-31 Notulen MR Vergadering


2022:

2022-11-15 Notulen MR vergadering

2022-9-20 Notulen MR Vergadering

2022-4-5 Notulen MR vergadering

2022-2-23 Notulen MR vergadering


2021:

2021-3-16 Notulen MR vergadering

2021-4-20 Notulen MR vergadering

2021-7-5 Notulen MR-vergadering2020:

2020 1 27 Notulen MR vergadering

2020 03 10 Notulen MR vergadering

2020 5 18 Notulen MR vergadering

2020 6 22 Notulen MR vergadering

Jaarverslag MR 19-20

2020 24 11 Notulen MR vergadering2019:

2019 03 26 Notulen MR vergadering

2019 04 16 Notulen MR vergadering

2019 05 28 Notulen MR vergadering

2019 07 02 Notulen MR vergadering

2019 10 14 Notulen MR vergadering

 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline