Protocol medische handelingen en medicijnverstrekking op scholen

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Hoe we binnen PROOLeiden-Leiderdorp omgaan met het eventueel verrichten van medische handelingen op school is opgenomen in dit voorliggende protocol.

Via onderstaande link kunt u het protocol downloaden:

Protocol medische handelingen en medicijnverstrekking op scholen def 20210526.docx

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline