Het Gebouw

Ontwikkeling van Het Gebouw (de Brede School Leiden Noord)

De Viersprong maakt samen met twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal, een bibliotheek, welzijnswerk, een huisarts en diverse maatschappelijke instanties deel uit van de Brede School 'Het Gebouw'.

Ook dit schooljaar blijft De Viersprong zich verder inzetten voor de Brede School in Leiden Noord. Er zijn vele vormen van onderlinge samenwerking binnen 'Het Gebouw'. De samenwerking met onze partners verloopt constructief. Binnen de ontwikkeling van 'Het Gebouw' werkt De Viersprong veel samen op het gebied van zorg en vroegvoorschoolse educatie (VVE). Uiteraard is het belangrijk om contacten te leggen en te (onder)houden.

Er zijn verschillende programma's beschikbaar die toegankelijk zijn voor leerlingen van alle drie de basisscholen. Iedere school selecteert zelf leerlingen voor deze voorzieningen. 

De Topklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 6 en 7 die speciaal geselecteerd worden. De lessen voor deze klas worden op de woensdagmiddag gegeven op De Viersprong. De bedoeling van de topklas is om de woordenschat van de leerlingen te vergroten, hun kennis van de wereld te verbreden en hun niveau op het gebied van begrijpend lezen te verbeteren.

De Peuterspeelklas (groep 0) is bedoeld voor peuters van 3,5 jaar tot 4 jaar. Zij worden in een aparte groep begeleid door een leerkracht en een peuterleidster om de doorstroming naar de basisschool zo optimaal mogelijk te maken.

Er is een schakelklas voor leerlingen van groep 2 en 3. Basisschool De Springplank coördineert deze klas die bedoeld is ter ondersteuning van de taal- en leesontwikkeling van de leerlingen. In de periode september t/m maart nemen leerlingen van groep 3 deel aan de schakelklas. Vervolgens nemen vanaf maart de leerlingen van groep 2 aan deze klas deel, zodat zij voorbereid kunnen worden op hun overgang naar groep 3.

De Plusklas is bedoeld voor begaafde leerlingen die hier één dagdeel per week (woensdag) naar toe gaan. Deze groep is voor leerlingen van groep 5 en 6 en van groep 7 en 8.

Met al deze voorzieningen is er een extra aanbod beschikbaar voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar.
 
Project Leeftijd/ groep Locatie/ coördinatie Duur
Groep 0 Peuters Springplank  
Schakelklas 2-3 Groep 2 en groep 3 Springplank 20 weken,1 dagdeel
Topklas (2 groepen) Groep 6 en groep 7 Viersprong 2 uur per week
Plusklas Groep 5, 6, 7, 8 Springplank 1 dagdeel per week
 
 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline